Wczesne wykrycie chorób otępiennych dla każdego

W Vivid Mind wykorzystujemy opatentowaną wiedzę specjalistyczną w zakresie przetwarzania dźwięku oraz algorytmów, aby wykorzystać wiodące, oparte na dowodach badania nad głosem jako biomarkerem zaburzeń funkcji poznawczych (demencji).

Nasze rozwiązanie jest proste i szybkie (test realizowany i interpretowany w mniej niż minutę). Jest również dostępne dla każdego, kto chce poznać stan swoich funkcji poznawczych.

Równolegle oferujemy lekarzom rodzinnym i specjalistom precyzyjne narzędzie do badania i monitorowania zaburzeń funkcji poznawczych.

Historia

2021

2024

UM Wrocław

Powstanie zespołu i pierwsze partnerstwo badawczo-rozwojowe z instytucją badawczą (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu).

EIT Health
Współpraca z EIT Health podjęta w 2022 r. Programy mentoringowe i akceleracyjne i Wild Card (finalista).
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Rozszerzenie współpracy o wiodące polskie uczelnie medyczne i szpitale uniwersyteckie (Szczecin) – IV kwartał 2023 r.

2021

2024

Weryfikacja koncepcji

Weryfikacja koncepcji zakończona pod koniec 2022 roku na podstawie próby ponad 250 nagrań wraz z danymi klinicznymi.

PARP

Spectrum Insights, spółka technologiczna, która otrzymała grant na prace badawczo-rozwojowe (PARP), udzieliła licencji na wykorzystanie opracowanej technologii spółce Vivid Mind. Licencja pozwala Vivid Mind rozpocząć tworzenie narzędzi do zaawansowanej diagnostyki funkcji poznawczych chorób otępiennych.

Badania kliniczne

Przygotowania do rozpoczęcia badań klinicznych w IV kwartale 2024 roku.

Zespół

Zespół Spectrum Insights pracuje nad stworzeniem testów funkcji kognitywnych i pomocą milionom ludzi na całym świecie. Dzięki doświadczeniu zespołu w medycynie, psychologii, neurologii, kwestiach regulacyjnych, sztucznej inteligencji, biznesie i finansach dostarczymy nową jakość w opiece zdrowotnej.

Jędrzej Kardach

CTO, współzałożyciel

Absolwent Applied Mathematics na LSE. Specjalista od nauk danych, tworzył rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji we współpracy z naukowcami z Princeton University dla startupów MarTech. Założyciel drix.io.

Dariusz Wiatr

Business Development, współzałożyciel

Posiada tytuł MBA ze Wharton School. Były Partner w Gemini Consulting, Accenture (San Francisco, CA) oraz McKinsey&Co. Business Angel oraz inwestor VC.

Adam Pluta

Sound Director, współzałożyciel

Były członek zarządu spółki notowanej na GPW. Założyciel Sound Object Technologies S.A.

Juliusz Donajski

CEO, co-founder

Jeden z pionierów Internetu w Polsce. Przedsiębiorca z wieloletnim doświadczeniem. Menedżer kilku projektów badawczo-rozwojowych.

Elżbieta Trypka, Ph.D.

Chief Medical Scientist

Związana z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu. Specjalistka w dziedzinie psychiatrii. Wykładowczyni na Katedrze i Klinice Psychiatrii. Współzałożycielka i członkini zarządu Polskiego Towarzystwa Psychogeriatrycznego. Skupia się na neurodegeneracyjnych chorobach OUN oraz metodach wczesnej diagnostyki.

Piotr Zioło, Ph.D.

Data Scientist

Doktor matematyki, magister informatyki. Ekspert w dziedzinie sztucznej inteligencji, współpracował z Polską Akademią Nauk oraz Princeton University. To właśnie dzięki ich wiedzy, doświadczeniu oraz zaangażowaniu Spectrum Insights przesuwa granice tego, co możliwe w dziedzinie medycyny i technologii.