Głos odkrywa niewidoczne

Wczesne wykrycie choroby otępiennej, które może uratować życie.

Google Play App Store

Recognition icon

Selected examples of recognition:

Globalne Wyzwanie Chorób Otępiennych

Choroby otępienne to nie tylko medyczne wyzwanie XXI wieku - to także globalna kwestia o znaczeniu ekonomicznym, społecznym i badawczym. Wpływają one na jakość życia milionów ludzi, prowadząc do utraty niezależności i wymagają znaczących nakładów finansowych na opiekę.

Skala Problemu

Aktualnie ponad 50 milionów ludzi cierpi na demencję. Eksperci prognozują wzrost do 152 milionów do 2050 roku.

Źródło: World Alzheimer Report 2018

Różnorodność Problemu

Chociaż choroba Alzheimera dominuje, cierpiący na nią stanowią 60-70% przypadków. Istnieją też inne typy demencji o równie poważnych skutkach.

Źródło: WHO

Społeczne Reperkusje

Choroby otępienne wpływają na pacjentów, ich rodziny, opiekunów i całe społeczeństwa. Nadszedł czas na globalne działanie w celu ich wsparcia i edukacji.

Źródło: World Alzheimer Report 2018

Wczesna Diagnoza - dlaczego warto?

  • W Wielkiej Brytanii w ciągu 10 lat od wczesnej diagnozy potencjalne oszczędności mogą wynieść około £2,5 miliarda.
  • Najtańsze metody diagnozy to testy przesiewowe, takie jak MMSE i MoCA, podczas gdy TK i MRI są droższe.
  • Oszczędności wynikają z obniżenia kosztów opieki, utrzymania produktywności oraz zmniejszenia kosztów społecznych.
  • Koszty leczenia zależą od rodzaju i stadium choroby, z lekami takimi jak donepezil służącymi do leczenia choroby Alzheimera

Koszty opieki nad osobami z otępieniem

Koszty globalne

$818 miliardów

w 2019 r.

$1,1 biliona

do 2030 r.

Źródło: WHO

Koszty w Europie

€170 miliardów

w 2020 r.

€250 miliardów

do 2030 r.

Źródło: ECDC

Nasza Misja

Naszym celem jest zapewnienie osobom z chorobami otępiennymi możliwości uzyskania kompleksowej opieki medycznej, od wczesnego wykrycia choroby po jej leczenie.

Technologia Sound Objects: Rewolucja w Medycznej Analizie Dźwięku

Obiekty dźwiękowe to unikalne, opatentowane przez Vivid Mind podejście do dekompozycji, separacji i analizy dźwięku z wykorzystaniem metody i algorytmów wektorowania dźwięku. Ta zaawansowana metodologia przetwarzania sygnału oparta jest na modelu sinusoidalnym, który oferuje radykalnie nowe podejście do obliczeniowej analizy sceny słuchowej (tzn. maszynowego słuchania). Zapoznaj się z publikacją naukową "Metoda przesiewowa służąca do wczesnego wykrywania demencji przy użyciu dźwiękowych obiektów jako biomarkerów głosowych."

Traditional Sound Spectrum

W obecnych zaawansowanych technologicznie edytorach widmowych ścieżka dźwiękowa jest reprezentowana na spektrogramie jako mapa cieplna punktów (pikseli/grafiki rastrowej), które są trudne do grupowania i manipulowania semantycznie.

Sound Objects Spectrum

W rozwiązaniu Vivid Mind punkty energii widoczne na spektrogramie są automatycznie grupowane i kondensowane w tzw. obiekty dźwiękowe (tzn. graficzne trójwymiarowe reprezentacje wektorowe wszystkich składowych częstotliwościowych), gdzie każdy skondensowany punkt energii jest połączony z następnym ciągłością fazową (unikalna i istotna cecha technologii Vivid Mind).

Faza: Klucz do dokładnej analizy mowy

Czym jest faza?

Faza to jeden z najważniejszych elementów analizy mowy. Pozwala na analizę nie tylko indywidualnych punktów energii, ale i ich zestawień, umożliwiając skoncentrowanie się na szczegółowych dźwiękach harmonicznych czy fonemach.

Technologia wykorzystująca fazę jest jednym z najbardziej czułych predyktorów zaburzeń poznawczych. Pozwala na wykrycie nieprawidłowości w kontroli toru mowy, takich jak zakłócenia lub skoki fazy.

Jak działa faza w analizie mowy?

W analizie mowy faza jest definiowana jako relacja między dwoma punktami w czasie. Można ją wykorzystać do analizy zmian w dźwięku, takich jak przesunięcia częstotliwości lub amplitudy.

  • Dzwiek jest podzielony na małe fragmenty zwane obiektami dzwiękowymi.
  • Dla każdego fragmentu określana jest faza.
  • Fazy poszczególnych fragmentów są analizowane w celu wykrycia nieprawidłowości.

Zastosowania fazy w analizie mowy

Technologia wykorzystująca fazę w analizie mowy może być wykorzystywana do wielu celów, takich jak:

  • Diagnozowanie zaburzeń mowy
  • Ocena jakości mowy
  • Analiza emocji w mowie

Sztuczna inteligencja w medycynie: pionierski krok w diagnostyce chorób otępiennych

Technologia Sound Objects rewolucjonizuje podejście do wczesnej diagnozy chorób otępiennych, oferując możliwość identyfikacji pierwszych objawów na podstawie analizy głosu pacjenta. To innowacyjne narzędzie może zredefiniować przyszłość medycyny, umożliwiając wcześniejsze i dokładniejsze diagnozowanie oraz monitorowanie postępu chorób.

1

Nagranie do 10-sekundowej próbki głosu pacjenta

2

Transformacja do obiektu dźwiękowego (parcjali) i ekstrakcja charakterystycznych cech

3

Przesyłanie danych do klasyfikatora

4

Zalecenie skierowania do specjalisty lub powtórzenie regularnych badań kontrolnych (lub opieki) w gabinecie lekarza rodzinnego

Kluczowe parametry systemu detekcji Vivid Mind

W przeprowadzonym (lato 2022 r.) "ślepym" badaniu wczesnej wykonalności technologii VM, wykonanym przez profesora Jana Konopackiego z Kliniki Neurologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w Polsce otrzymaliśmy próbkę 33 nagrań nadających się do analizy (z czego 5 nagrań nie zostało zanalizowanych ze względu na ich słabą jakość techniczną). Nasz system detekcyjny odnotował następujące parametry:

Czułość

Odsetek chorych, których choroba została prawidłowo rozpoznana przez system.

100%

Specyficzność

Odsetek zdrowych, których choroba została prawidłowo wykluczona przez system.

81%

Dokładność

Odsetek wszystkich osób, których choroba została rozpoznana lub wykluczona przez system.

82%

Precyzja

to odsetek osób, które system oznaczył jako chore, a które rzeczywiście są chore.

50%

Robustność

Odporność systemu na błędy i szumy w danych.

W procesie

Granica wykrywalności

Najmniejsza wielkość zmiany w głosie, którą system jest w stanie wykryć.

W procesie

Granica oznaczania ilościowego

Najmniejsza wielkość zmiany w głosie, którą system jest w stanie określić ilościowo.

W procesie

Nasz system detekcyjny jest nadal w fazie rozwoju i jego parametry mogą się zmienić w przyszłości.

Precyzja w Analizie Głosu

Zaawansowane obiekty dźwiękowe dostarczają kompaktowej, a jednocześnie precyzyjnej reprezentacji ludzkiego spektrogramu głosu.

Współpracując z technologiami sztucznej inteligencji, umożliwiają nam one wykrywanie delikatnych niuansów w głosie, które mogą wskazywać na początek chorób neurodegeneracyjnych.

Stałe Doskonalenie Narzędzia

Centralnym elementem naszego podejścia jest zdolność systemu do ciągłego doskonalenia. Nasz algorytm z każdą analizą poprawia swoją precyzję, co oznacza, że ​​jest w stanie wykryć zaburzenia poznawcze nawet w bardzo wczesnym stadium.

Transparentność i Zrozumiałość

W świecie, gdzie błędy w diagnostyce mogą mieć poważne konsekwencje, zaufanie do narzędzi diagnostycznych jest kluczowe. Dlatego dla nas transparentność i zrozumiałość naszych modeli AI są priorytetem.

Chcemy, aby każdy lekarz miał pewność, jak nasz algorytm pracuje i na jakich podstawach podejmuje decyzje.

Innowacyjność rozwiązania Vivid Mind i nasze plany jego rozwoju

Aby zwiększyć naszą przewagę innowacyjną, będziemy kontynuować działania w zakresie ochrony własności intelektualnej, w tym zgłaszanie nowych patentów. Ponadto, zamierzamy zwiększyć precyzję i dokładność naszych algorytmów poprzez szybkie powiększenie zbioru danych wykorzystywanego do ich treningu.

Technologia Vivid Mind na tle konkurentów

Precyzja widma dźwiękowego w technologii Vivid Mind przewyższa konkurencyjne rozwiązania do diagnozowania demencji oparte na analizie głosu. Inne metody skupiają się głównie na warstwie semantycznej i różnych aspektach wypowiedzi, podczas gdy Vivid Mind koncentruje się na fizjologicznych aspektach artykulacji dźwięku, takich jak częstotliwość harmoniczna, szum, drgania i chwiejność.

Dzięki analizie ponad 100 milionów punktów danych z krótkiego nagrania (poniżej 10 sekund), Vivid Mind jest w stanie wykryć subtelne wzorce zmian mowy charakterystyczne dla pacjentów z demencją.

Współpraca z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu

W ramach współpracy z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu, model naszego narzędzia został przetestowany na próbce 250 nagrań głosu osób z chorobami neurodegeneracyjnymi. Badania wykazały, że model jest w stanie z dużą dokładnością (95%) wykryć obecność choroby.

Wyniki badań zostały opublikowane w raporcie pre-walidacyjnym, który zawiera szczegółowe informacje na temat metodologii badań, wyników oraz ich interpretacji.

Dowiedz się więcej

Współpraca z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie

Vivid Mind prowadzi eksperyment w partnerstwie z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie w celu opracowania skutecznej, prostej i taniej metody do przesiewowej oceny funkcji poznawczych. Eksperyment obejmuje 750 osób powyżej 50 roku życia i 250 zdrowych osób w wieku 18-30 lat.

W procesie

Bezpieczeństwo danych

Vivid Mind jest w pełni zgodny z unijnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (GDPR). Gwarantujemy, że Twoje dane osobowe są bezpieczne i traktowane z należytą starannością.

Zgodność z GDPR

Wczesne wykrycie chorób otępiennych dla każdego

Skontaktuj się